Nyheter

Tilläggsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedel

Hej ordningsvakter! Har ni upprätthållit era kunskaper i användning av maktmedel? Eller vill ni utveckla era kunskaper och få tilläggskompetens? Nu kan ni göra det på ÅUF:s och Kimito UF:s tilläggsutbildning den 4-5.5.2019 i Wrethalla.Läs mera »
Kansli ÅUF
08.04.2019 kl. 15:16

ÅUF:s medlemsbrev och beslutsförteckning

Nu har äntligen medlemsbrev 1 kommit ut med vanlig info om understöd och aktuella händelser, men också info om att ÅUF infört utskick av beslutsförteckning efter varje styrelsemöte.Läs mera »
Kansli ÅUF
18.03.2019 kl. 23:55

Ordningsvaktskurs i Kimito

06.02.2019 kl. 11:53
ÅUF ordnar i samarbete med Kimito UF en Grundkurs för ordningsvakter den 15-17.3 och 29-31.3 i Wrethalla i Kimito.

ÅUF och Kimito UF ordnar en grundkurs för ordningsvakter på svenska i Wrethalla under två helger i mars (40 undervisningstimmar á 45 minuter).

Som ledare fungerar Mikael Gebala. Kursen kostar 120 euro för medlemmar och 150 för övriga och fakturering sker efter avklarad kurs. I kursavgiften ingår kursmaterial och tentamen. Deltagarna måste ytterligare betala för polisens godkännande som ordningsvakt (48 euro) och till kortet ska också en högst 6 månader gammal bild tilläggas.

Anmäl dig senast den 28.2.2019 via ÅUF:s elektroniska anmälningsblankett:

https://auf.fi/sv/verksamhet/kurser/ordningsvaktskurser/

Kansli ÅUF