Nyheter

Regeringens tilläggsbudget stöder kultur- och föreningsverksamhet

Regeringens fjärde tilläggsbudget utjämnar verkningarna av undantagsförhållandena på grund av coronaviruset med tanke på barn och unga, samt stöder förutsättningarna för ekonomisk tillväxt genom satsningar på kompetens, forskning och kultur.Läs mera »
Kansli ÅUF
09.06.2020 kl. 10:22

Dags att boka höstens filmworkshop till föreningen!

ÅUF ordnar sitt sedvanliga turnernade workshopspaket för lågstadiebarn under hösten 2020 med temat Film.Läs mera »
Kansli ÅUF
26.05.2020 kl. 13:33

Utvecklingsbidrag för föreningar som äger föreningshus

Svenska kulturfonden har öppnat upp en tillfällig bidragsform för svenskspråkiga ungdoms- och kulturföreningar med eget föreningshus som påverkas av Coronakrisen.Läs mera »
Kansli ÅUF
18.05.2020 kl. 14:57

Ordningsvaktskurser på svenska i Åbo!

07.08.2019 kl. 13:37
Nu är anmälan öppen till ÅUF:s ordningsvaktskurser som ordnas 14-15.9. Vi erbjuder repetitionskurs den 14.9 och OC-spraykurs samt maktmedelskurs den 15.9. OBS! Begränsat antal platser!

Bästa ordningsvakt!

Ledaren Mikael Gebala kommer att leda 3 kurser under helgen 14-15.9, kanske någon av kurserna intresserar just dig?! Samtliga kurser ordnas i SFV:s mötesutrymme i Åbo (Tavastgatan 30 D 33-34).

Nu kan du förnya ditt ordningsvaktskort genom att gå repetitionskursen i Åbo den 14.9 kl 10-17. Den kostar 60 euro för medlemmar och 75 euro för övriga. Deltagarna faktureras efter avklarad kurs och ni kan förhandla med era föreningar ifall de betalar ert deltagande delvis eller helt eller om ni betalar själva.

På söndagen den 15.9 kl 9-14 ordnar vi för första gången en gasspray/OC-spraykurs. De som redan gått vår tilläggsutbildning i maktmedel i vår har förkörsrätt till denna kurs, som bara rymmer 10 deltagare. Kursen kostar 70 euro för medlemmar och 85 euro för övriga.

För dem som inte tidigare gått tilläggsutbildningen i maktmedel, men vill få rätt att använda gasspray ordnar vi också tilläggsutbildnig i maktmedel söndagen den 15.9 kl 14-19:30, genast efter gasspraykursen. Tilläggsutbildningen kostar 100 euro oberoende om du äör medlem i ÅUF:s medlemsföreningar eller inte.

Anmäl dig senast den 8.9.2019auf.fi, där hittar du också mera info, men du får gärna ställa frågor till Nicole på 044 3077 407 eller auf@auf.fi.

Kansli ÅUF