Nyheter

OBS! Nya rekommendationer för tiden 3-23.12 i Egentliga Finland.

Både offentliga och privata tillställningar inomhus rekommenderas ha högst 10 deltagare.Läs mera »
Kansli ÅUF
01.12.2020 kl. 14:06

Länk till Digital Fototräff

Idag torsdag 26.11 kl. 18.00 visar vi bilder från Hitis, Rosala, Högsåra och Vänö.Läs mera »
Kansli ÅUF
26.11.2020 kl. 12:38

Länk till Digital fototräff

Idag torsdagen den 19.11 kl. 18.00 visas bilder från Dragsfjärd, Västanfjärd och Dalsbruk.Läs mera »
Kansli ÅUF
19.11.2020 kl. 09:25

FSU rekommenderar uppehåll i all UF-verksamhet

16.03.2020 kl. 11:12
FSU rekommenderar att alla organisationer inom UF-rörelsen under tiden fram till 31.5.2020 begränsar sin verksamhet eller avhåller sig från att ordna evenemang för att så långt som möjligt minska risken för smittspridning. Föreningar kan senarelägga sina stadgeenliga möten, i detta läge går verkligheten framom föreningens stadgar.

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU senarelägger eller inhiberar all planerad verksamhet som inte kan ordnas digitalt under perioden 14.3 – 31.5.2020. FSU agerar i enlighet med rekommendationer som Finlands regering har givit. Vi informerar berörda deltagare direkt och via www.fsu.fi.

 

Förbundets vårmöte kommer att hållas senare än den stadgeenliga tidpunkten. FSU:s kansli är stängt för besök. Medlemsservice sköts så långt som möjligt normalt, men fördröjningar är möjliga. Personalen arbetar på distans och är anträffbar per telefon och digitalt.

 

Alla har ett ansvar för att göra vad de kan för att förhindra att någon riskerar att utsättas för smitta. Det är svårt att balansera mellan ändamålsenliga och överdrivna åtgärder. I detta läge upplever vi att  försiktighet är en dygd. Det är bättre att försöka vara klok nu än efterklok senare och det är enklare att an efter det är möjligt lätta på restriktioner än att planlöst avboka på kort varsel. Alla åtgärder vidtas för att så långt som möjligt skydda våra förtroendevalda, frivilliga, deltagare och personal och garantera en trygg miljö för vår verksamhet i alla lägen.

 

Samtidigt är det ytterst viktigt att det exceptionella läge som covid-19 pandemin orsakar inte tillåts leda till ökad social isolering i det finländska samhället. Ensamhet är ett enormt problem i Finland både bland unga och äldre. Samtidigt väcker pandemin oron och osäkerhet. Den viktigaste åtgärden som var och en kan ta är att minska risken för att sprida viruset. God hygien är A och O. Bli genast hemma vid minsta tecken på förkylning. Utsätt inte personer i riskgrupperna. Följ de rekommendationer som myndigheterna ger: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

 

FSU uppmanar alla UF-aktiva att utnyttja enkla digitala verktyg för att hålla kontakt och visa omtanke både inom föreningen och med sina vänner och bekanta. FSU vill också uppmana alla UF-föreningar att med iakttagande av vettiga skyddsåtgärder organisera grannhjälp för att till exempel stöda personer som inte själva kan lämna hemmet, ifall det på orten finns behov. FSU kommer att publicera enkla tips och idéer på webbplatsen www.fsu.fi som vi hoppas UF-föreningarna har nytta av.

 

Mer information & råd om att flytta föreningsmöten:

verksamhetsledare Sebastian Gripenberg

050 502 5166, sebastian[ät]fsu.fi

 

Kansli ÅUF