ÅUF vårmöte, 1991

ÅUFs vårmöte 21.3 1991 på Wrethalla. Delegater fr. vänster: Reine Karlsson (DUV på Ålön), Magnus Jansson, Solveig Eriksson (båda från Korpo uf) samt Pertti Metso (UUF)
Tid
21.3.1991
Skapat 22.01.2021 av sofia
Uppdaterat 20.05.2021 av sofia