Domarna

Domarna, fr.h. Runar Lönnqvist, Börje Lång, Henrik Christiernin (skymd), Kurt-Erik Långbacka och Göran Grönroos. Damen t.v. om Grönroos Maj-Lis Malmström (?)
Skapat 26.01.2021 av sofia
Uppdaterat 21.05.2021 av sofia