Dokumenteringsprojektet Föreningsliv i arkiv
År 2020

Vet du vilket föreningshus det här är? Och från vilket år? Svaret kommer du att finna nära dig med #foreningsliviarkiv

Föreningsliv i arkiv är den åboländska motsvarigheten till Klockars Online: ett dokumenteringsprojekt som strävar efter att tillgänglig- och offentliggöra nationellt historiskt värdefullt material, i anknytning till föreningsverksamhet i Åboland, som samtidigt stärker hembygdskänslan och kan leda till nya produkter - exempelvis inom turism, kultur och litteratur efter projekttidens slut.

Vad får medlemsföreningarna ut av projektet?

ÅUF arkiverar delvis sitt bildmaterial och kommer också att fokusera på de föringar som kommer att fira jämna år inom de kommande fem åren. Förutom bilder arkiverar vi också stadgar och andra för föreningarna viktiga dokument.