Grundkursför ordningsvakter

ÅUF ordnar en Grundkurs för ordningsvakter den 28.2-1.3 samt 20-22.3.2020 i Kasnäs (Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs). Som ledare för kursen fungerar Mikael Gebala, som fått mycket god feed-back från tidigare kurser. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar på 45 minuter.

Kursen består av såväl teori som fysisk övning och omfattar allt från begreppsutredningar till användning av maktmedel och första hjälpen. Kursen följer inrikesministeriets kursprogram, vilken förutsätts för att polisen ska bevilja ordningsvaktskort. Kortet ger rätt att fungera som ordningsvakt vid olika sammankomster. En ordningsvakt godkänns för högst 5 år i sänder av polisinrättningen på ordningsvaktens hemort. Den som godkänns som ordningsvakt får ett ordningsvaktskort som alltid ska kunna visas upp under tjänstgöring. Kortet erhålls genom ansökan om godkännande som ordningsvakt av polisen. Processen kan ta 3-4 veckor, men i brådskande fall kan också kopia på polisens beslut om godkännande av ordningsvakt användas innan kortet erhållits. Du måste ansöka om kortet senast inom 6 månader efter godkänd tentamen. Tidsbeställning för anhållan om ordningsvaktskort kan göras via poliisi.fi/ajanvaraus

För medlemmar (i ÅUF:s medlemsföreningar, t.ex. KUF) är priset för grundkursen 140 €/person (övriga 170 €/person). I kurspriset ingår kursmaterial (finns även elektroniskt på poliisi.fi) och tenteringsavgift, men polisen uppbär en avgift på 48 €/person för godkännande som ordningsvakt. Dessutom ska ett högst 6 månader gammalt foto bifogas ansökan om godkännande som ordningsvakt. ÅUF står för kaffeserveringen, men lunchen bekostar deltagarna själva.

Mera information om kurserna får du av personalen på auf(at)auf.fi, 044 3077 407.

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att informera om kursen och använder dem också vid fakturering, om du själv betalar för ditt deltagande (delvis eller helt). Räkningen kan betalas i en eller två rater och fakturering sker i början av februari och/eller i början av mars.

Vi råder våra deltagare att antingen ta lunch som inte behöver värmas eller äta på Kasnäs paviljong. Du får gärna meddela matallergier/dieter, så vet vi vad som passar som tilltugg till kaffe/te.

Kurserna ordnas med stöd av Svenska Folkskolans Vänner.

Skriv siffran 4 med bokstäver: