ÅUF:s medlemsavgifter

Förbundets medlemsavgifter baserar sig på antalet medlemmar i föreningen och antalet unga, dvs. under 29-åringar, i föreningen. Medlemsavgiften slås fast årsvis under förbundets höstmöte i oktober-november.

Medlemsantalet i föreningen <50 st: Avgift 40 €

Medlemsantalet i föreningen 50-150 st: Avgift 80 € eller rabatterat 65 €

Medlemsantalet i föreningen >150 st: Avgift 100 € eller rabatterat 85 €

Rabatt 15 € då minst 2/3 av medl. är <29 år, med undantag av föreningarna med under 50 medlemmar, de får ingen rabatt.