Nyheter

Medlemsbrev 5

Årets sista medlemsbrev innehåller allt annat än mögel; målturnén, volontärprojekt, IT-tjänsterna m.m.Läs mera »
Kansli ÅUF
21.12.2018 kl. 14:43

Grundkurs för ordningsvakter

Nu är anmälan öppen till ordningsvaktskursen i Framnäs i Nagu, endast 10 personer ryms med på kursen så var snabb!Läs mera »
Kansli ÅUF
25.09.2018 kl. 14:21

Hej och välkommen till ÅUF

 

Hos oss kan du träffa:
Tove Lipponen (verksamhetsledare), Juuso-Matias Maijanen (teaterlärare ÅTS), Linda Åkerlund (programansvarig ÅTS ), Nicole Mattsson (verksamhetskoordinator), Mecki Ruokolahti (teaterlärare ÅTS) och Napue (Meckis hund som ofta hänger med oss på kansliet).

ÅUF:s kansli är stängt p.g.a. flytt till nya utrymmen. Vi betjänar er som vanligt per e-post och telefon och träffar er personligen enligt överenskommelse.

Tove: +35845 895 7353 tove.lipponen(at)auf.fi

Nicole: +35844 3077 407 nicole.mattsson(at)auf.fi

Internationella klubbar

Tycker du om att resa och umgås med personer från andra länder? Då ska du komma med på internationella klubbarna sista torsdagen varje månad kl 17:30-20 i SFV:s mötesrum i Åbo. (Tavastgatan 30 D 33)

Förutom att vi lär känna varandra och äter ”internationell mat” diskuterar vi vilka internationella projekt som är på gång och hjälper dig att delta i dem eller skapa nya projekt. Det är för dig i åldern 15–25 och är helt gratis att delta. Klubbarna arrangeras av ÅUF, Pargas 4H, Kimito 4H och Saga Finland.

Du kan anmäla ditt deltagande till Nicole Mattsson på auf(at)auf.fi  eller 044 3077 407 med namn, ålder och telefonnummer. Du behöver inte kunna närvara alla gånger för att få vara med.

Vi behöver telefonnummer för att kunna vara i kontakt ifall någon förändring sker och åler är bra för oss att veta, bl.a. eftersom olika projekt riktas till deltagare i olika åldrar.

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF RF

Höstmöte den 27.10.2018 kl. 13.00 i föreningshuset Bergvalla, Bergvallavägen 34, 21600 Pargas.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

1.  Mötets öppnande, stadgeenlighet och beslutsförhet

2.  Upprop av ombud

3.  Val av mötespresidium

4.  Val av protokolljusterare och två rösträknare för mötet

5.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019

6.  Fastställande av medlemsavgifter för år 2019

7.  Styrelsens förslag till budget för 2019

8.  Val av ordförande för styrelsen för år 2019

9. Val av styrelsemedlemmar för år 2019-2020

10 Val av revisor eller verksamhetsgranskare samt ersättare för år 2019

11.   Val av representanter till FSU:s höstmöte 10.11.2018 i Nyland

11.  Till förbundsstyrelsen inlämnade motioner

13.  Övriga ärenden

14.  Mötets avslutande