Nyheter

Föreningsverksamhet och coronaviruset

I föreningar funderar man nu på hur man ska förhålla sig gällande arrangerande av möten och evenemang. ÅUF rekommenderar att man följer med de direktiv som publiceras på www.thl.fi, informationen uppdateras där enligt hur situationen utvecklas.Läs mera »
Kansli ÅUF
13.03.2020 kl. 10:16

Beredskapsplan vid smittosamma sjukdomar

Virusläget COVID-19 utvecklas snabbt och det är möjligt att Finland står inför en okontrollerad spridning av smittan. ÅUF är skyldig att för sin del genom tids- och ändamålsenliga åtgärder bidra till att förhindra smittan från att spridas i samhället. Detta medför utmaningar och olägenheter för organisationens verksamhet som i grunden bygger på möten mellan människor samt hobbyverksamhet för barn. ÅUF följer myndigheters rekommendationer och direktiv.Läs mera »
Kansli ÅUF
12.03.2020 kl. 15:55

Medlemsbrev 1.2020

Nu kan ni läsa ÅUF:s senaste medlemsbrev med info om aktuella bidraga att söka om, kommande händelser m.m.Läs mera »
Kansli ÅUF
29.01.2020 kl. 09:58

Ordningsvaktskurser på svenska i Åbo!

07.08.2019 kl. 13:37
Nu är anmälan öppen till ÅUF:s ordningsvaktskurser som ordnas 14-15.9. Vi erbjuder repetitionskurs den 14.9 och OC-spraykurs samt maktmedelskurs den 15.9. OBS! Begränsat antal platser!

Bästa ordningsvakt!

Ledaren Mikael Gebala kommer att leda 3 kurser under helgen 14-15.9, kanske någon av kurserna intresserar just dig?! Samtliga kurser ordnas i SFV:s mötesutrymme i Åbo (Tavastgatan 30 D 33-34).

Nu kan du förnya ditt ordningsvaktskort genom att gå repetitionskursen i Åbo den 14.9 kl 10-17. Den kostar 60 euro för medlemmar och 75 euro för övriga. Deltagarna faktureras efter avklarad kurs och ni kan förhandla med era föreningar ifall de betalar ert deltagande delvis eller helt eller om ni betalar själva.

På söndagen den 15.9 kl 9-14 ordnar vi för första gången en gasspray/OC-spraykurs. De som redan gått vår tilläggsutbildning i maktmedel i vår har förkörsrätt till denna kurs, som bara rymmer 10 deltagare. Kursen kostar 70 euro för medlemmar och 85 euro för övriga.

För dem som inte tidigare gått tilläggsutbildningen i maktmedel, men vill få rätt att använda gasspray ordnar vi också tilläggsutbildnig i maktmedel söndagen den 15.9 kl 14-19:30, genast efter gasspraykursen. Tilläggsutbildningen kostar 100 euro oberoende om du äör medlem i ÅUF:s medlemsföreningar eller inte.

Anmäl dig senast den 8.9.2019auf.fi, där hittar du också mera info, men du får gärna ställa frågor till Nicole på 044 3077 407 eller auf@auf.fi.

Kansli ÅUF