Nyheter

Digital verksamhet och service ordnas under våren

Digital verksamhet och service ordnas under våren även om fysiska träffar håller paus till den 31.5.2020.Läs mera »
Kansli ÅUF
03.04.2020 kl. 11:28

Medlemsbrev 2.2020

Bästa medlemsföreningar, Vi lever i stor ovisshet just nu och föreningsverksamheten, i den form vi är vana vid, ligger på paus på grund av de rådande omständigheterna i Finland och världen. Men det kommer en tid även efter denna epidemi och just nu bör vi göra det bästa vi kan av situationen. Vi kan se det som en möjlighet att vara innovativa och komma på nya verksamhetsformer, eventuellt med hjälp av de digitala verktyg som vi har till vårt förfogande. Vi kan också fokusera på att förbereda och planera den föreningsverksamhet som kommer att behövas efter dessa tider i karantän. Läs mera »
Kansli ÅUF
19.03.2020 kl. 15:28

ÅUF:s verksamhet på paus fram till 13.4

ÅUF följer regeringens rekommendationer och förlänger pausen i verksamheten fram till 13.4.Läs mera »
Kansli ÅUF
18.03.2020 kl. 18:10

Coronavirus-info till medlemsföreningar

13.03.2020 kl. 14:28
Åbolands Ungdomsförbund rekommenderar att medlemsföreningarna i enlighet med förbundets linjedragning och myndigheternas rekommendationer tar paus i all den verksamhet där mänskliga möten och nära kontakt förekommer under de närmaste två veckorna d.v.s. under perioden 13.3-27.3.2020.

Åbolands Ungdomsförbund har redan fått flera frågor angående hur föreningarna ska förhålla sig till myndigheternas rekommendationer om att undvika att ordna möten och evenemang p.g.a. coronaviruset. ÅUF rekommenderar att att föreningarna följer myndigheternas rekommendationer som publiceras bl.a. på www.thl.fi.

Åbolands Ungdomsförbund beslöt idag 13.3 att lägga all verksamhet där mänskliga möten sker på is under en period på två veckor d.v.s. från den 13.3 till den 27.3.2020 för att förhindra smittospridningen av coronaviruset. Under denna period ordnas inga möten, kurser, evenemang eller dylikt. Åbolands Teaterskola kommer inte att hålla övningar, repetitioner eller föreställningar under denna period. ÅUF följer dagligen med hur situationen utvecklas och kan vid behov förlänga tiden i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Kansliet betjänar på distans per telefon och e-post.

Åbolands Ungdomsförbund rekommenderar att medlemsföreningarna i enlighet med förbundets linjedragning och myndigheternas rekommendationer tar paus i all den verksamhet där mänskliga möten och nära kontakt förekommer under de närmaste två veckorna d.v.s. under perioden 13.3-27.3.2020. Förbundet anser att vi bör bära vårt ansvar och göra det som för vår del är möjligt för att förhindra spridningen av coronaviruset. Vid behov bör även medlemsföreningarna vara berädda på att förlänga tiden då verksamheten ligger på is i enlighet med myndighetrnas rekommendationer.

Angående stadgeenliga föreningsmöten har FSU publicerat följande anvisningar:

Föreningsmöten och coronaviruset (12.3.2020)

Föreningsmöten (vårmöte, årsmöte etc) skall enligt lagen hållas vid den tidpunkt som nämns i stadgarna. Ibland är detta inte möjligt. Coronaviruset och den pandemi det har orsakat har medfört att många föreningar överväger ifall sina stadgeenliga möten alls kan hållas. Från myndighetshåll rekommenderas att alla arrangörer nu överväger ifall en sammankomst är nödvändig att ordna. Föreningen måste själv bedöma vilka risker som sammanhänger med mötet (deltagarantal, deltagare som hör till särskilda riskgrupper etc). Det är ändå i detta exceptionella läge klart att det är bättre att senarelägga rutinmöten och andra sammankomster som inte är nödvändiga. Ifall föreningen konstaterar att mötet medför risker kan styrelsen besluta att flytta på mötet. I så fall rekommenderas att styrelsen omgående meddelar föreningens medlemmar tydligt och klart att mötet flyttas på grund av risken för smittspridning och att mötet kommer att hållas så fort det med hänvisning till medlemmarnas hälsa är tryggt att ordna. Meddelandet till medlemmarna skall förmedlas på samma sätt som stadgarna föreskriver att föreningsmötet sammankallas, men det är givetvis bäst att använda sig av alla kommunikationskanaler som föreningen använder sig av. Detta förfarande medför inte sanktioner för styrelsen.

Distansdeltagande för föreningsmöten är enbart möjligt ifall det tillåts i föreningens stadgar. Styrelsemöten kan dock fritt ordnas på distans (med telefon, skype etc.). 

Kansli ÅUF