Nyheter

Digital ordförandeträff den 9.9 kl.18.00

Anmälningar tas emot till ordförandeträffen som har temat ansökningar. Även andra som är intresserade av temat får gärna hänga med!Läs mera »
Kansli ÅUF
31.08.2020 kl. 10:01

Nu kan ni boka in Höstturnén till er förening!

ÅUF erbjuder åtta tillfällen med fotoverkstad för lågstadiebarn. Var snabb med bokningen!Läs mera »
Kansli ÅUF
21.08.2020 kl. 13:41

Repetitionskurs för ordningsvakter

Repetitionskurs för ordningsvakter ordnas lördagen den 19.9.2020 i Framnäs, Nagu.Läs mera »
Kansli ÅUF
19.08.2020 kl. 09:54

Ny lag med lättnader för att hålla årsmöten under coronakrisen

11.05.2020 kl. 10:08
Riksdagen har godkänt en tillfällig lag som trädde i kraft den 1.5.2020 och medför betydande lättnader för föreningar som funderar på hur de ska ordna sina årsmöten, trots coronakrisen.
Lagen ger föreningar följande möjligheter:

1) En förening som enligt sina stadgar skall hålla sitt föreningsmöte (års- eller vårmöte) senast i augusti 2020 får utan hinder av stadgarnas bestämmelser om mötets tidpunkt flytta mötet att hållas inom september 2020. Det samma gäller extraordinarie föreningsmöten. Beslut om föreningsmötets tidpunkt fattas av föreningens styrelse.

2) Styrelsen i en förening, som inte enligt sina stadgar tillåter medlemmarna att representeras av ombud vid föreningsmötet, kan bestämma att det skall vara möjligt för medlemmarna att använda sig av ombud. Ett ombud kan dock högst representera en tiondedel av rösterna vid mötet.

3) Styrelsen kan bestämma att det skall vara möjligt att delta i föreningsmötet på distans, trots att den möjligheten inte finns inskriven föreningens stadgar eller att föreningen har godkänt en omröstnings- och valordning (vilket lagen annars kräver för att distansdeltagande skall vara möjligt).

4) Styrelsen kan bestämma att deltagare i föreningens möte, ifall det ordnas före utgången av september 2020, måste anmäla sig i förväg för att kunna delta i mötet, även om detta krav inte finns i föreningens stadgar. Detta gör det betydligt enklare att ordna distansmöten då föreningen kan förutsätta anmälan för att i förväg kunna distribuera en länk via vilken man deltar i mötet. Den sista anmälningsdagen kan vara tidigast en vecka före föreningsmötet. I så fall räknas kallelsetiden från den sista anmälningsdagen.

Dessutom föreskriver den tillfälliga lagen att en förening som skall upprätta bokslut för en räkenskapsperiod som tog slut mellan 30.11.2019 och 29.2.2020 måste färdigställa sitt bokslut senast den 30.6.2020. Bokslutet anses vara uppgjort då det har undertecknats av styrelsen. 
Kansli ÅUF