Nyheter

Ordförandeträff hålls online 23.11 kl. 18.00

Passa på och kom och prata bort en stund med andra ordföranden i Åboland.Läs mera »
Kansli ÅUF
07.11.2022 kl. 13:24

Medlemsbrev 5/2022

I det nyaste medlemsbrevet finns flera viktiga datum att skriva in i kalendern.Läs mera »
Kansli ÅUF
20.10.2022 kl. 08:41

ÅUF:s höstmöte hålls lördagen den 29.10 i Nagu

Deltagande i höstmötet är möjligt på plats eller på distans.Läs mera »
Kansli ÅUF
04.10.2022 kl. 10:14

ÅUF håller höstmöte och kickoff lördagen den 30.10 i Gillesgården

01.10.2021 kl. 14:01
Samtidigt med höstmötet ordnas en kickoff för Projket start upp!

ÅUF håller höstmöte lördagen den 30.10 kl. 13.00 i Gillesgården i Åbo. Kallelsen och tillhörande bilagor har skickats ut till medlemsföreningarnas kontaktperoner den 30.9. Ifall kallelsen uteblivit får ni all nödvändig info genom att kontakta verksamhetsledaren.

I samband med höstmötet ordnas kickoff för projket start upp!

Projekt start upp! är en skolning för ÅUF:s medlemsföreningar med syfte att stärka föreningarnas kompetens i att starta egna projekt. Stärkande av kompetensen att starta och genomföra projekt var en av sakerna som lyftes fram som ett önskemål på seminariet Förening 2020. Vi önskar att åtminstone två personer från de föreningar som vill vara med deltar i skolningarna. Förbundets personal fungerar som bollplank under hela processen.

Under hösten ordnas tre skolningsdelar:

30.10 kl. 14.00 i Gillesgården i Åbo (i samband med ÅUF:s höstmöte)

Kickoff där deltagande föreningar får brainstorma om olika möjliga projekt för sin egen förening. Vi arbetar så att alla föreningar också stöder varandra i idéprocessen. (OBS! Vi rekommenderar att ni deltar på plats)

10.11 kl. 18.00 på distans via Google Meet

Under del två arbetar vi med projektplanen och budgeten för det valda projektet. Vad? För vem? Varför? När? Realistisk budget? Utgifter? Intäkter? Egen andel?

24.11 kl. 18.00 på distans via Google Meet

Under del tre arbetar vi med ansökningar. Svenska kulturfondens ansökningsfrågor och motsvarande ansökningar. Hur använda projektplanen och budgeten? Hur besvara frågorna i ansökningssystemet?

Under våren och sommaren 2022 fortsätter utbildningen med genomförandet av det valda projektet samt utvärdering och redovisning. Föreningarna kan välja att delta i en eller alla delar av utbildningen. För bästa resultat rekommenderar vi att föreningarna deltar i alla skolningsdelar.

Kansli ÅUF