Över Tröskeln

Genom projektet Över Tröskeln ordnas aktiverande lågtröskelverksamhet för barn och unga i Åboland. Verksamheten ordnas tillsammans med lokalföreningar och riktar sig till barn och unga som vill röra på sig och delta i aktiviteter utan krav på att prestera eller tävla. Principerna för projektet är rörelseglädje och lekfullhet. Aktiviteterna som ordnas genom projektet innehåller inslag av både idrott och kultur. Verksamheten i lokalföreningarna inleds på våren 2023 och fortsätter på hösten.

 

För varje grupp ordnas sammanlagt 10 träffar med varierande program där deltagarna får vara med och påverka innehållet. Gruppernas utformning bestäms enligt varje förenings behov och möjligheter. Ett ökat fysiskt välmående förbättrar också det psykiska välmåendet. 

 

Projektet vill även bidra till att möjliggöra mera aktivitet i föreningshusen och stärka ungas ledarförmåga. Träffarna dras av unga, lokala ledare. Genom projektet finns det också möjlighet att svara på glesbygdsproblematik. På mindre orter är specialisering kanske inte alltid möjligt men via dessa träffar kan man erbjuda ett bredare program som alla kan delta i. Projektets långsiktiga målsättning är att skapa en konkret mall för hur föreningar efter pilotåret kan fortsätta med samma verksamhet i egen regi.

 

Pilotprojektet Över tröskeln genomförs under 2023 i Österbotten och i Åboland. I samarbetet ingår förutom Svenska Österbottens Ungdomsförbund och Åbolands ungdomsförbund även Finlands Svenska Idrott och lokala ungdoms-, idrotts- och kulturföreningar. 

Det ettåriga pilotprojektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

 

Vill din förening delta i projektet? - Ta gärna kontakt!

 

RÖRELSEGRUPPER 2023

Vill du testa på olika sporter, spel och lekar? Kom med i någon av rörelsegrupperna! Grupperna riktar sig till lågstadieelever och kostar ingenting att delta i.

Frågor kan riktas till Nora Möller på nora@auf.fi eller 044 3077407

 

KIMITOÖN

Pederså UF

För åk 1-6

Torsdagar kl. 17.30 - 19.00. Start 14.9.2023. Sista gången 19.10. OBS ingen träff 12.10.

Plats: Föreningshuset Ljungborg (Ljungborgsvägen 5).

Anmälningslänk: Pederså UF anmälningsblankett

Ledare: Izabel Sahlberg

 

Kimito UF

För åk 1-6.

Onsdagar kl. 17.00 - 18.30. Start 13.9. Sista gången 11.10.

Plats: Föreningshuset Wrethalla (Museivägen 7).

Anmälningslänk: Kimito UF anmälningsblankett.

Ledare: Izabel Sahlberg

 

Dragsfjärd UF

För åk 2-5

Torsdagar kl. 17.30 - 18.30. Start 21.9. Sista gången 19.10.

Plats: Föreningshuset Furulund (Furulundsvägen 8).

Anmälningslänk: Dragsfjärds UF anmälningsblankett

Ledare: Alma Ginström och Maja Nyback

 

Västanfjärd UF

För åk 3-6

Tisdagar kl. 18.00 - 19.00. Start 26.9. Sista gången 28.11.

Plats: Föreningshuset Vårdkasen (Föreningshusvägen, Västanfjärd)

Anmälningslänk: Västanfjärd UF anmälningsblankett

Ledare: Elsa Westerlund

 

PARGAS

De Ungas Vänner på Ålön

För åk 1-6

Måndagar kl. 17.15 - 18.15. Start: 11.9.2023. Sista gången 9.10.

Plats: Föreningshuset Dalaskog (Åntalavägen 25).

Anmälningslänk: D.U.V Ålön

Ledare: Ronja Rautanen

 

Mälö Bygdeförening

För åk 1-6

Onsdagar kl. 17.30 - 19.00. Start 20.9.2023. Sista gången 18.10.

Plats: Mälö bygdegård (Airistovägen 287)

Anmälningslänk: Mälö bygdeförening

Ledare: Andréa Nyberg

 

 

Projektledare Nora Möller

nora@auf.fi

044 3077407