Verksamhetsbidrag

Medlemsföreningarna har möjlighet att få bidrag av ÅUF för att finansiera olika typer av verksamhet. Under året ordnas två utdelningsomgångar för verksamhetsbidrag och ansökningarna görs elektroniskt inom september och/eller februari.

OBS! Under våren 2022 kan man söka bidrag under 3 ansökningsperioder: Första deadlinen är 28.2, andra ansökningsperioden sker i mars med deadline 31.3 och tredje i april med deadline 30.4. ÅUF inför detta för att underlätta ansökningsprocessen och planeringen för vårens verksamhet för medlemsföreningarna i.o.m. den osäkra coronapandemin.

Till ansökan ska en verksamhetsplan och en budget bifogas, bilagor skickas per e-post till auf@auf.fi.

Ansökningsblanketten är tillgänglig under ansökningsmånaderna här. Ta gärna kontakt med verksamhetsledaren i förväg om ni har frågor eller vill bolla ideér.

OBS! Ny verksamhet prioriteras!

Bidrag kan sökas för följande ändamål:

  • anställning av ledare för kurser, workshops, teaterföreställningar m.m.
  • underhållning för evenemang (t.ex. orkester, trollkarl, teaterföreställning)
  • marknadsförning
  • materialkostnader för kurser, workshops eller evenemang
  • transportkostnader (t.ex. busstransport för teaterresa)

Bidrag beviljas inte för följande ändamål:

  • fasta anskaffningar till föreningen (t.ex. diskmaskin)
  • reparation av föreningshus
  • amortering av lån

Just do it

Just do it bidraget är avsett för fria ungdomsgrupper bestående av mist tre personer. Personerna i arbetsgruppen måste vara under 20 år gamla. Läs mera och ansök via https://www.auf.fi/sv/ungdom/just_do_it/

Övriga bidrag

En omfattande förteckning över olika bidragsgivare finns på webben under adressen fyrk.fi.

Bidrag för kurser och studiecirklar kan man få från Svenska folkskolans vänner. Grundvillkoren för kursbidraget är att kursen har minst sju deltagare (fem deltagare kan räcka i specialfall). Minimilängden för en kurs är tre undervisningstimmar (3 x 45 minuter) och maximibeloppet för kursbidrag är 20 €/h eller 50% av utgifterna. För blanketter och ytterligare information se https://www.sfv.fi/sv/vad/studiecentralen/kursbidrag/. Kursanmälningar och redovisningar gör elektroniskt på KURRE.