ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F.

ÅUF skickar ut korta och koncisa medlemsbrev om aktuella händelser. Breven utkommer ungefär varannan månad med paus under sommaren. Här kan du läsa de senaste:

Medlemsbrev 4.18

Bästa medlemmar,

Hösten har kommit och det är dags att ansöka om pengar för verksamheten igen! Här kommer deadlines och kurser att hålla utkik efter:

 • ÅUF:s verksamhetsbidrag
  Det är dags att ansöka om ÅUF:s verksamhetsbidrag! Som vanligt görs ansökan elektroniskt på auf.fi och bilagor skickas till auf@auf.fi senast den 30.9.2018. Nytt för i år är att fria ungdomsgrupper (gruppmedlemmar under 29 år) också får ansöka om bidraget för en aktivitet som de önskar genomföra. Kompletta och innovativa ansökningar prioriteras. Besluten fås per e-post efter styrelsens möte i oktober.
   
 • Andra bidrag
  Inom september ska också bidrag om föreningshusrenovering skickas in till Hembygdsförbundet (kotiseutuliitto.fi) och anlitande av fackmän för föreningshusrenovering till Kulturfonden (kulturfonden.fi). Övrigt verksamhetsstöd kan också sökas av Svenska Folkskolans Vänner SFV (sfv.fi), Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne (britamariarenlundsminne.fi) och också av Olvi-stiftelsen (olvisaatio.fi).
 • Grundkurs för ordningsvakter
  ÅUF kommer att tillsammans med Nagu ungdomsförening ordna en grundkurs för ordningsvakter under två helger i november. OBS! 40 h. Håll utkik efter mera info och kontakta Nicole om du har frågor.
   
 • ÅUF:s höstmöte
  ÅUF:s höstmöte kommer att ordnas den 27.10 i Pargas och där presenterar vi det internationella ESC-volontärprojektet som vi genomförde på sommaren 2018 med 3 medlemsföreningar. Vi hoppas att flera föreningar kan hoppa på tåget och ta emot volontärer till sina föreningar och föreningshus i framtiden.

 

I hopp om att det regnar lika mycket pengar som vatten!
Pargas den 17.9.2018

Nicole Mattsson, verksamhetskoordinator
044 3077 407