ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F.

ÅUF skickar ut korta och koncisa medlemsbrev om aktuella händelser. Breven utkommer ungefär varannan månad med paus under sommaren. Här kan du läsa de senaste:

Medlemsbrev 1.2019

Hej bästa medlemmar i vårslasket!

Vi har redan passerat mitten av mars och allt möjligt har hänt: verksamhetsbidrag och renoveringsbidrag har behandlats och Desky har lanserats. Så för att ni inte ska få tråkigt i denna jämt strömmande flod av information får ni här läsa om vad ni ska tänka på och göra i mars.

 • Rapportblanketten/föreningsverktyget som blev Desky
  Låt oss få presentera: Desky! Det är ett helt nytt och mycket användarvänligt system för att samla in information om vad som sker i föreningarna. Här ska ni senast den 31.3.2019 skriva in medlemsantal, föreningspersoner och evenemang från 2018 så att vi kan rapportera till UKM och så att ni kan ha all information om er verksamhet på ett ställe. Gå in på https://www.auf.fi/sv/medlemmar/medlemsservice/ och fyll i formuläret, så får ni inloggningsuppgifterna. Vi hjälper gärna, så ta kontakt om ni har frågor!
   
 • ÅUF:s beslutsförteckningar och medlemsbrev
  ÅUF:s styrelse har beslutat att förbättra kommunikationen inom förbundet, utåt och uppåt genom att införa utskick av en beslutsförteckning efter varje styrelsemöte och genom att skicka medlemsbrevet också till verksamhetsledarna i de övriga UF-landskapen. Trots vårvädret hoppas vi att detta skapar en snöbollseffekt och att såväl ni medlemsföreningar som de andra landskapsförbunden börjar skicka medlemsbrev och beslutsförteckningar till oss (auf@auf.fi). Så har vi och ni bättre koll på vad som händer i alla väderstreck.

 

 • Aktuella bidragsansökningar
  Inom mars kan ni ansöka om medel från Stfitelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond (foundationweb.net/gesellius/), William Thurings stiftelse (foundationweb.net/thuring/) och många fler, kolla om det finns andra medel ni kunde ansöka om på fyrk.fi.
   
 • ÅUF:s vårmöte
  Åbolands Ungdomsförbunds vårmöte ordnas på Bjärkas gård den 6.4.2019 kl 13:00, anmäl deltagande senast 2.4.2019 (auf@auf.fi). Vi börjar dagen med lätt lunch samt kaffe/te och tilltugg och själva vårmötet. Efter det berättar Lasse Majuri från Hembygdsförbundet om föreningshusens renoveringsbidrag.
   
 • #storatalkodagen
  Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU utmanar andra förbund och organisationer att delta i Den stora talkodagen lördagen den 25.5.2019! ÅUF vill gärna haka på tåget här, så om er förening är intresserad av att samla ett gäng och ordna talko i er förening/ i er by på den stora talkodagen står ÅUF för kaffe och bulla. Kontakta oss på auf@auf.fi för mera info och anmälan om deltagande.


Åboland den 18.3.2019
Nicole Mattsson,
verksamhetskoordinator
044 3077 407