Ordförandeträff den 7.5 kl.18.00

Åbolands Ungdomsförbund ordnar digital ordförandeträff torsdagen den 7.5 kl. 18.00 via Google Meet. Under träffen får medlemsföreningarnas ordföranden en möjlighet att träffas och diskutera. Vi kommer under den första träffen att diskutera ordförandes uppgifter och egenskaper men det finns också utrymme för fria diskussioner. Anmälan kan göras genom att att maila auf@auf.fi senast den 6.5. En länk till mötet skickas till deltagarnas e-post under mötesdagen.

Ordförandeträffarna efterfrågades på ÅUF:s seminarium Förening 2020 och nu svarar vi på denna efterfrågan. Eftersom träffen ordnas över nätet och den fysiska platsen inte är ett hinder hoppas vi att så många som möjligt vill ta chansen att träffa och nätverka med andra orföranden från regionen. ÅUF siktar på att börja ordna träffarna regelbundet och tar gärna emot förslag på teman som kunde behandlas under de kommande träffarna.

Program:

- Kort presentation av deltagarna

- Genomgång av ordförandes uppgifter

- Vad kännetecknar en bra ordförande?

- Fri diskussion och frågor