Ansökan:

ÅUF:s verksamhetsbidrag ansöks elektroniskt här. Observera att bilagor skickas per e-post till auf@auf.fi.

Redovisning:

ÅUF:s verksamhetsbidrag redovisas elektroniskt här. Observera att bilagor skickas per e-post till auf@auf.fi.